На 1 април всички родители на деца във възраст за записване в ясла и детска градина ще бъде официално активирана електронната платформа  в режим на кандидатстване в 08.00 часа – на Община Бургас – https://www.dzburgas.org/, .

Родителите трябва да знаят, че най-много точки при кандидатстване носи адресната регистрация на детето. Ако вашето дете е живяло над 2 години на декларирания постоянен или настоящ адрес, попадащ в прилежащия район на предпочитаната от вас детска градина, ще получите 300 точки. За сравнение – дете с постоянен или настоящ адрес, който е извън съответния прилежащ район към детската ясла или градина, ще получи едва 1 точка.

Важно е да се знае, че деца, които посещават  яслена група в момента, ТРЯБВА ОТНОВО да кандидатсват за детска градина. Това, че детето посещава ясла в даденото детско заведение, не го освобождава от кандидатстване.

Важно е да се знае от родителите, че информацията за детски ясли, градини и подготвителни групи в училища, предоставена в електронната система за записване касае съответните Центрове за административни услуги, а не жилищни комплекси. Така например, най-често срещана грешка е родители от ж.к. „Възраждане“ да посочат детско заведение в район „Възраждане“ и така детето им да бъде записано в градина в ж.к. „Меден рудник“.