Уважаеми родители,

 Молим Ви  да се запознаете със заповедта на Министъра на здравеопазването. За целта ще Ви помолим при водене и взимане на детето, ако дистанцията е по-малка  да поставите предпазно средство на лицето. Ще Ви помолим да спазват разпоредбите, като не се образуват струпвания пред входовете на детската градина и се спазват всички противоепидемични мерки. 

zapoved_ob6ti_merki_21_10_20_1