Уважаеми родители,

точно в 08.00 часа на 1 април, сряда, бургаската електронна система за прием в ясли и детски градини  ще бъде активирана в режим за кандидатстване.
Моля, всички родители да запишат онлайн децата си от вкъщи, без да излизат.
Тези, които наистина нямат възможност да използват електронната система за прием, могат да подадат регистрационния талон на място в дадената детска градина, където ще бъде направена необходимата организация за отстояние на родителите и дезинфекция на помещенията.
Родителите, които ще използват платформата, могат да се запознаят с нея на официалната страница на Община Бургас в раздел: „Е-услуги“ или директно на:
https://www.dzburgas.org/?fbclid=IwAR14ZudkGbX24Ql-QeW1jLPC9fdO5RDFVWLr8evX59F6SkeJbldevpPjeJs
Най-много точки при кандидатстване носи адресната регистрация на детето. Ако вашето дете е живяло над 2 години на декларирания постоянен или настоящ адрес, попадащ в прилежащия район на предпочитаната от вас детска градина, ще получите 300 точки. За сравнение – дете с постоянен или настоящ адрес, който е извън съответния прилежащ район към детската ясла или градина, ще получи едва 1 точка.
Важно е да се знае, че деца посещаващи ясла и в този момент, те пак трябва да кандидатстват за детска градина на същото място, а не се приемат автоматично.
Припомняме, че за да няма злоупотреби, декларираният от родителите адрес на местоживеене на детето ще се проверява по служебен път от дирекция ГРАО.

Молим спазвайте всички указания и бъдете здрави!