„От водата се родило, от водата се бои.“ Що е то?
Досетливите деца от клуб „Природа“ към „Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ веднага се досетиха, че това е солта.
С тази гатанка започна, днес, беседата на солара в „Музея на солта“, в гр. Поморие. Той разказа на децата колко скъпоценна е била солта за хората преди години и че те са я наричали „бялото злато“, водили са дори войни за нея. „А как става солта?“ бе въпросът подбудил най-голямо любопитство у децата. Те разбраха, че за да има сол морската вода си прави екскурзия. Тръгва от морето, после преминава през два водни басейна наречени „тигани“ и накрая отива в малки правоъгълни басейнчета, където с помощта на слънцето и вятъра се получава сол.
Децата видяха и на живо как се произвежда сол по същия начин, както това е ставало в древността. Разгледаха стари топографски карти, макети и автентични соларски съоръжения и инструменти, чрез които усетиха автентичната атмосфера на миналото.