Проведе се и поредната планувана екскурзия към клуб „Природа“ по проект „Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“.

Деца и родители, днес, посетиха „Природонаучен музей“ в град Котел. Там наблюдаваха образци на флората и фауната, събирани от десетилетия. Е

кспонатите, които видяха са от разделите: „Безгръбначни фосили”, „Висши растения”, „Насекоми”, „Риби”, „Земноводни”, „Влечуги”, „Птици” и „Бозайници“.

Към проекта се присъединиха и децата от група „Детски усмивки“. Екскурзията мина с много песни, игри и чудесно настроение.