Екип

Вр.и.д.Директор : Сребра Славкова

Зам.директор УД : Анна Маркова

Логопед: г-жа Петя Танева

Психолог: г-жа Мария Парашкевова

Администрация:

Счетоводител: Снежа Фурнаджиева

Касиер:Боряна Йовчева

ЗАС: Янка Тодорова

 

Педагогически екип:

г-жа К. Янакиева – ст.учител

г-жа С. Илчева – ст. учител

г-жа Д. Динева – ст.учител

г-жа Т.Фотева – ст.учител

г-жа Т. Кръстева – учител

г-жа Кр. Минова – учител

г-жа Г.Ангелова – учител

г-жа Н.Цанева – учител

г-жа Т. Колева – учител

г-жа П.Вълкова – ст.учител

г-жа К. Янева – ст.учител

г-жа Зл. Бимбалова-Тачева – учител

г-жа С.Костадинова – учител

г-жа Н.Иванова – учител

г-жа В. Кинчева – учител

г-жа Я. Христова – учител

г-жа Зл. Николова – ст.учител

г-жа Зл. Байчева – учител

г-жа Д. Жекова – учител

г-жа А. Буюклива – учител спортна подготовка


Медицински сестри

м.с.Веселинка Кесова

м.с.Елка Великова

м.с.Таня Германова

м.с.Анна Рашева

м.с.Мария Чонева

 

Помощник възпитатели:

Т.Райкова

Нанка Ганева

Стоянка Василева

Светла Радилова

Златка Петкова

Мария Лазарова

Славка Янева

Филка Бакалова

Ирина Буланова

Иринка Желязкова

Коца Апостолова

Янка Иванова

 

Детегледачки:

Десислава Жекова

Тонка С.Тодорова

Тонка Я.Тодорова

Даниела Колева

Гюлфие Ахмед

Тодорка Петкова

Галина Георгиева