Първият учебен ден посрещна децата от ДГ „Делфин“ и родителите им с нови площадки за игри и занимания на открито. И въпреки, че отмина цяла седмица, всички нас все още не държи тази емоция, с която  официално открихме новите площадки. Дворното пространство на детската градина бе напълно преобразено това лято за радост на всички деца.

На 15 септември, на откриването на новите детски площадки и тържеството за първия учебен ден присъства и кметът Димитър Николов, който поздрави всички деца, учители и родители.

Пространството е обновено и обособено на различни по вид и дейности зони – зона околен свят, зона математика, открита сцена за театрални дейности, зона за рисуване със стативи, табла с цифри и с букви и други.

Цялостната реконструкция на двора на детското заведение бе част от изпълнявания от Община Бургас в партньорство с Община Малко Търново, проект „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“. Партньори по проекта : Община Бургас, Национална мрежа за здравни медиатори, Дирекция на образованието и младежта в Рейкявин, Исландия.

Проектът се изпялнва с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Пожелаваме много усмивки и весели игри в обновеното ни дворно пространство.