Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано с години и десетилетия. Принос за това имат стотици знайни и незнайни книжовници, наставници и просветители, борци за национално освобождение, вдъхвали вяра в собствените сили на народа за трудностите, пред които пътят на историята ги е изправял неведнъж.

Всички деца от детската градина честваха този свят ден за България, по различен начин. Най-малките „Смехорани“ направиха колаж с народните будители, Група „Звездичка“ гостуваха на  група „Дъга“ и почетоха празника като започнаха с химна на нашата страна и със стихчето „Аз съм Българче“, след което всички деца заедно наредиха пъзел с лицата на нашите герои. Група „Звездичка“ поздравиха и група „Звънче“ със стихотворението „Ден на народните Будители“.

Група“Слънце“ направиха колаж-постер на народните будители, играха на игри и викторина и  направиха фенерче с букви.

Поклон пред паметта на всички светци, възрожденци, революционери, творци, борци и герои и пред всички учители, които играят ролята на съвременни „будители“!