Днес с децата от група „Дъга“ си говорихме за добротата, за добрите и недобрите постъпки.
Много е важно от малки да знаят, че добротата е в сърцето на хората. Може да направиш един малък и мил жест за човек, но той ще го помни завинаги.
Децата сами апликираха добрите постъпки в нашето огромно сърце. Така най-малките отбелязоха „Денят на добротата“.