На 29 юни се отбелязва Националният ден на безопасността на движението по пътищата.

Децата от ДГ „Делфин“ обогатиха знанията си за правилата за безопасност и поведение при движение по пътищата чрез много интересни и емоционални за тях игри. Всички заедно се включиха и демонстрираха своите умения: как трябва да се пазят на пътя и какви правила е необходимо да спазват, за да съхранят своя живот и този на останалите участници в движението.