Днес 29.06.2022г. в ДГ“ Делфин“ се отбеляза с много игри, песни и викторина- Мeждународният ден за безопасност на движениято по пътищата. С различните дейности децата показаха, че познават правилата за безопасно поведение, когато са на улицата и в превозните средства.

Нашите малки възпитаници изживяха много положителни емоции. Практически приложиха своите знания за правилата на пътната безопасност.

Мотото на днешният ден бе :

„Да опазим един човешки живот, в пътната среда“ беше емблема на празника!“