Грамотите за участие на деца от група „Дъга“ в конкурса на народно читалище Паисий Хилендарски гр.Бурас  „Аз съм българче“. Вярваме, че с деца като нашите, поколението им ще запази българското!