Отново повод за гордост!
Децата от ДГ“Делфин“ получиха Грамота за участие в конкурса на НЧ“Паисий Хилендарски 1928г.“ Бургас.

По повод честването на 145 години от Освобождението на България, читалището организира трети конкурс за рецитиране на стихотворение на тема: „Аз съм българче”.
Инициативата има за цел възпитаване и утвърждаване на патриотизма и българщината в младото поколение.
Гордеем се с Вас, деца!