На поредната екскурзия на клуб „Природа“ към проект „Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ децата посетиха наученоизследователски център „ПланетУм“. 

С изключителен интерес се впуснаха в страната на изследователите. Докато едните слушаха звуци на птици, другите се чудеха дали в другият край на тръбата е кацнал щъркелът и гларусът. Оказа се, че те се бяха скрили на друго място.

Слязохме на дъното на морето и видяхме 200 годишни кораби. Заедно премерихме силата на вятъра и навлязохме в света на електричеството, като накарахме радиото да ни засвири. Докато едните танцуваха, други разбъркваха палачинки с миксера. 

Направихме си и състезание с платноходки, докато говорехме за силата на вятъра. 

Накрая децата слушаха интересна история, кой е измислил и как са направени техните лепки на обувките им.