Доброто е това от което всеки има нужда. Добрите думи ни докосват сърцето, добрите постъпки ни трогват, а добрите мисли ни правят по-добри хора.
Добротата не е титла. ❤️
И хората, които я носят в сърцата си не се нуждаят от поклони до земята и фалшиви усмивки.
Не се дава по наследство и не се учи с годините,тя се носи в сърцето!
Добродушният човек е този, който живее с мисълта, че е допринесъл за това, някой да се чувства по-добре.
Днес, показахте колко са големи сърцата Ви!
Огромно количество от продукти, ще бъде разнесено на самотни възрастни хора!
Вярваме, че заедно ще им подорим едни усмихнати, щастливи и благодатни празници, благодарение на Вас!
Благодарим Ви!