ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На 10.10.2022г.,понеделник от 10.00ч. с персонала и децата на ДГ „Делфин” по план за бедствия, аварии и катастрофи ще се проведе практическо проиграване на „Плана за евакуация” и „Плана за действие при пожари“. Ще ни гостуват пожарникари от РСПБЗН, гр. Бургас. Децата ще се запознаят с обурудването на пожарен автомобил, униформите на пожарникарите и пожарната сирена.

От ръководството