Благодарим Ви!

Благодарение на всички Вас скъпи родители бе събрана сумата от 2530.65 лв от благотворителния Великденски базар. Организацията по базара бе изцяло от  Обществения съвет на детската градина „Делфин“. Това е едно прекрасно начинание, което съчета празничния дух с благородната кауза за обновяване на сценичния гардероб на детската градина. Всяка година този  тип базар се превръща в събитие, което събира заедно деца, родители и преподаватели. Тази година отпразнувахме Великден и същевременно събрахме тази сума с ваша помощ и подкрепа.

Със своето участие, вие не само подкрепихте нашата инициатива, но и дадохте своя принос за по-доброто бъдеще на децата в нашата общност.

Благодарим Ви  за вашата щедрост и съпричастност!