Децата от група „Смехорани“ взеха участие в детския празникАз обичам Бургас“, който е част от образователните дейности на общинска програма „Краезнание“ към ЦПЛР в чест на честването на „Освобождението на град Бургас“.

Детският празник се провежда в чест на Освобождението на гр.Бургас и допринася за формиране на патриотично възпитание и любов към родния край.

Празникът протече в четири кръга: „Моето любимо отечество“, „Бележити бургаски личности от миналото“, „Мой любим Бургас“, „Поклон пред Освободителите на Бургас“.

Детска градина Делдин бе наградена с грамота за участие от кмета на град Бургас.