Плащане онлайн

Онлайн заплащане на такси:

https://www.dzburgas.org/payments

Всеки родител заявява желанието си да заплаща такса за детската градина on-line, като подава заявление в администрацията на детската градина –  Заявление за ел.плащане на такса

Заплащането на таксите on-line е в периода от 1-во до 10-то число на месеца.След този срок върху таксите се начислява лихва и те са заплащат само на касата в детската градина.

Въпроси и отговори относно on-line плащането

1. Какво е необходимо да направя, за да мога да използвам системата?

– За да се възползвате от системата за плащане на такси онлайн трябва да подадете еднократно писмено заявление в съответното детско заведение. Образец на заявлението ще намерите на място в детското заведение.

2. Подадох заявление в детското заведение, кога ще мога да използвам системата?

– Служител от детското заведение ще обработи вашето заявление и в рамките на няколко работни дни ще имате достъп до системата.

3. Как мога да видя задълженията които трябва да се платят?

– От началната страница на системата, използвайки ЕГН на детето, ще може да видите текущите задължения.

4. Кога мога да видя дължимата такса за месеца и в какъв срок трябва да бъде платено?

– Таксата за плащане за изминалият месец ще бъде добавена в системата между 1во и 3то число на текущият месец. Вие ще може да заплатите тази такса до 10то число на текущият месец.

5. Какви банкови карти могат да се използват за плащане?

– Системата за разплащане на Борика позволява използването на MasterCard, Visa и American Express банкови карти.

6. Сумата на едно от задълженията е сгрешена. Към кого да се обърна?

– Моля, обърнете се към представител на детското заведение.

7. Платих задължение, но все още виждам съобщение “Заявката се обработва…”.

– В случай на техническа невъзможност задължението автоматично да бъде отразено като платено, то в рамките на няколко часа същото ще бъде проверено ръчно.

8. Платих задължение, но все още виждам бутон ПЛАТИ.

– Моля, обърнете се към представител на детското заведение който ще може да провери направеното плащане.

9. Възможно ли е да използвам системата и в някой месеци да заплащам таксата на място в детското заведение?

– Да, това е възможно.

10. Платих едно от месечните задължения на място в детското заведение, но все още в системата виждам бутон ПЛАТИ за него.

– Служител от детското заведение ще обработи вашето касово плащане и в рамките на няколко работни дни онлайн  задължението ще бъде премахнато.

11. Натиснах бутона “ПЛАТИ”, но поради технически причини не можах да направя плащане и вече бутона “ПЛАТИ” не се вижда. Какво да правя?

– След няколко часа ще имате възможност да направите ново плащане за това задължение.

12. Обезпечена ли е безопасността на данните от банковата ми карта?

– Всяко едно плащане се извършва чрез системата на БОРИКА и данните от банковата ви карта се обработват единствено от тях. Вие НЕ предоставяте данни за вашата карта чрез системата за плащане, а директно на сайта на БОРИКА.