Уважаеми родители,
във връзка с предстоящото отваря на детска градина „Делфин“ и предвид извънредната епидемиологична обстановка на децата не се изискват мед. бележка за клинично здраво дете, с изключение на деца с хронични заболявания.
След приемането на децата на детска градина ще им бъдат извършени безплатно паразитологични и чревни изследвания, за което родителите следва да попълнят Декларация за информирано съгласие за паразитологични и чревни изследвания.
Декларацията трябва да се попълни от всеки родител!
В случай, че родителят не желае вземането на пробите да става в детската градина, следва сам да организира изследването на детето си и да предостави в детската градина документ за направени паразитологични и чревни изследвания в най-кратък срок.

Екипа на ДГ „Делфин“

ДЕКЛАРАЦИЯ